กิจกรรมลอยกระทง

ห้องสมุด มีการจัดกิจกรรมลอยกระทง 31ต.ค.- 5 พ.ย. 2554
– นิทรรศการลอยกระทง
– ตอบปัญหาวันลอยกระทง
นักเรียนสนใจ เชิญที่ห้องสมุดได้นะคะ มีรางวัลมอบให้

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

ห้องสมุดโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ยินดีต้อนรับ

Posted in Uncategorized | Leave a comment